Bästa kortdiagnostiska lösningar
 • Snabbsändning och
  Leverans
 • Högsta kvalitet
  Standard & säkerhet
 • 100% tillfredsställelse
  Garanterat
 • Bästa värde för
  dina pengar
 • Bra kund
  Service

Integritetspolicy

Företaget Carscanners Group tillsammans med sina dotterbolag samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter i egenskap av administratör av personuppgifter i samband med och för att tillhandahålla:
a. för statistiska ändamål för att förbättra de erbjudna tjänsterna;
b. om du samtycker för att skicka information per e-post i enlighet med den här integritetspolicyn.

All mjukvara som erbjuds av Carscanners Group regleras av den nuvarande sekretesspolicyn och genom användning av eller tillgång till en tjänst för vilken ditt samtycke till behandling, användning och avslöjande av dina personuppgifter tillhandahålls. Installera och använd inte den programvara som erbjuds av Carscanners Grupp. såvida du inte samtycker till bestämmelserna i den här sekretesspolicyn.

Företaget Carscanners Group behåller sin rätt att ändra den nuvarande sekretesspolicyn. Om du fortsätter att använda den programvara som återges av Carscanners Grupp, detta skulle innebära att du accepterar villkoren i den här sekretesspolicyn.

1. Insamling av data
Uppgifterna som behandlas av vårt företag inkluderar, men är inte begränsade till, följande: e-postadress, ID-enhet, IP-adress.
Carscanners Gruppen kan komplettera dina uppgifter med de uppgifter som mottagits från tredje personer i samband med demografiska undersökningar, reklam, marknads- och andra analyser och tjänster.

2. Visa i annonser
Carscanners Group bevarar sin rätt att använda och avslöja insamlade icke-personliga uppgifter för annonsering av sina partners eller underleverantörer.

3. Analys
Carscanners Group använder din personliga information för att utföra analyser för sina egna ändamål, samt för att utföra analyser som tillhandahålls av tredje part. Vi använder informationen för att stödja affärsanalyser och verksamheter, för att utveckla nya produkter, för att förbättra befintliga produkter, för att anpassa innehållet, för reklamändamål och för rekommendationssyften.

4. Offentliggörande och överföring av personuppgifter
Personuppgifter kan lämnas ut till tredje personer, inklusive tredje personer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med tillämplig lagstiftning och den nuvarande sekretesspolicyn.
Carscanners Group kan använda tredje parter för att samla in och behandla personuppgifter på uppdrag av Carscanners Gruppera och enligt anvisningarna från Carscanners Grupp. Carscanners Gruppen ska inte hållas ansvarig för handlingar eller handlingar från sådana tredje personer, såvida inte tillämplig lagstiftning föreskriver något annat.

5. Datalagring och informationens noggrannhet
Carscanners Group bevarar sin rätt att lagra insamlade data så länge som syftet med sådana uppgifter, som beskrivs i den här förklaringen, uppnås, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lagen. Vid utgången av denna period Carscanners Grupp tar bort alla tillhandahållna uppgifter inom rimliga villkor. Carscanners Grupp kontrollerar inte riktigheten för de skickade uppgifterna.
Observera att vissa uppgifter kan lagras under en längre tid om detta anses nödvändigt för tvistlösning i enlighet med de tekniska och lagliga kraven och begränsningarna i samband med programvarans säkerhet, integritet och funktion.

6. Villkor för tredje person
Observera att din åtkomst till och användning av programvaran som ges av Carscanners Gruppen kan inkludera anslutningar med tjänster som tillhandahålls av tredje personer. Sådana tjänster regleras enligt villkoren för sådana tredje personer och är föremål för ett separat avtal mellan dig och respektive tredje person som tillhandahåller tjänsterna. Carscanners Group ansvarar inte för användningen av dina personuppgifter av sådana tredje personer.
Carscanners Group kan lämna ut dina personuppgifter till tredje personer i samband med fusion, inkorporering, omstrukturering, försäljning av tillgångar eller andra företagsförändringar, varigenom under sådana processer Carscanners Group är föremål för due diligence under förutsättning att sådan sekretesspolicy fortsätter att lösa tillgången till personuppgifter.

7. Garantier
Carscanners Group följer branschens accepterade standarder och tillämpar rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och konfidentialiteten i den information som lämnas till Carscanners Grupp

Vill du hålla dig informerad?

Prenumerera för att få alla de senaste nyheterna, uppdateringar och erbjudanden.

© Copyright 2018 Carscanners. Alla rättigheter förbehållna.