Bästa kortdiagnostiska lösningar
 • Snabbsändning och
  Leverans
 • Högsta kvalitet
  Standard & säkerhet
 • 100% tillfredsställelse
  Garanterat
 • Bästa värde för
  dina pengar
 • Bra kund
  Service

Regler & Villkor

  1. Datainsamling

Uppgifterna som behandlas av vårt företag inkluderar, men är inte begränsade till, följande: e-postadress, ID-enhet, IP-adress.

Carscanners grupp kan komplettera dina uppgifter med de uppgifter som mottagits från tredje personer i samband med demografiska undersökningar, reklam, marknads- och andra analyser och tjänster.

 1. Visa i annonser

Carscanners grupp bevarar sin rätt att använda och avslöja insamlade icke-personliga uppgifter för annonsering av sina partners eller underleverantörer.

 1. Analys

Carscanners grupp använder din personliga information för att utföra analyser för sina egna ändamål, samt för att utföra analyser som tillhandahålls av tredje part. Vi använder informationen för att stödja affärsanalyser och verksamheter, för att utveckla nya produkter, för att förbättra befintliga produkter, för att anpassa innehållet, för reklamändamål och för rekommendationsändamål.

 1. Offentliggörande och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje personer, inklusive tredje personer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med tillämplig lagstiftning och den nuvarande sekretesspolicyn.

Carscanners grupp kan använda tredje parter för att samla in och behandla personuppgifter på uppdrag av Carscanners grupp och enligt anvisningarna från Carscanners grupp. Carscanners grupp ska inte hållas ansvarig för handlingar eller handlingar från sådana tredje personer, såvida inte tillämplig lagstiftning föreskriver något annat.

 1. Datalagring och informationens noggrannhet

Carscanners grupp bevarar sin rätt att lagra insamlade uppgifter så länge som syftet med sådana uppgifter, som beskrivs i den här förklaringen, uppnås, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lagen. Vid utgången av denna period Carscanners grupp tar bort alla tillhandahållna uppgifter inom rimliga villkor. Carscanners gruppen kontrollerar inte riktigheten för de skickade uppgifterna.

Observera att vissa uppgifter kan lagras under en längre tid om detta anses nödvändigt för tvistlösning i enlighet med de tekniska och lagliga kraven och begränsningarna i samband med programvarans säkerhet, integritet och funktion.

 1. Villkor för tredje person

Observera att din åtkomst till och användning av programvaran som ges av Carscanners gruppen kan inkludera anslutningar med tjänster som levereras av tredje personer. Sådana tjänster regleras enligt villkoren för sådana tredje personer och är föremål för ett separat avtal mellan dig och respektive tredje person som tillhandahåller tjänsterna. Carscanners group är inte ansvarig för användningen av dina personuppgifter av sådana tredje personer.

Carscanners grupp kan lämna ut dina personuppgifter till tredje personer i samband med fusion, inkorporering, omstrukturering, försäljning av tillgångar eller andra företagsförändringar, varigenom under sådana processer, Carscanners group är föremål för due diligence under förutsättning att sådan sekretesspolicy fortsätter att lösa tillgången till personuppgifter.

Vill du hålla dig informerad?

Prenumerera för att få alla de senaste nyheterna, uppdateringar och erbjudanden.

© Copyright 2018 Carscanners. Alla rättigheter förbehållna.